Brusné nástroje

CO JE TO BROUSICÍ KOTOUČ?

Brousicí kotouč je přesný nástroj s tisicí řeznými body. Je tvořen brusnými zrny, které jsou zakotveny v pojivové matrici a odděleny pory. Brusná zrna jsou řezné body zatímco pojivo slouží k držení jednotlivých zrn. Pory (prázdný prostor mezi brusnými zrny a pojivem) slouží k průniku chladící kapaliny a k odstranění kovových třísek vznikajících při broušení.
Brusný kotouč při brousicí rychlosti odebírá v obrobku materiál ve formě malých šponek. Během broušení vlivem působení sil brousicí řezné hroty jsou rovně obrušovány, čímž se stávají tupými. To je příčinou vzrůstajícího tření a vznikajícího tepla.
Růst brusných sil je příčinou buď prasknutí brusných zrn a vytvoření nové hrany nebo prasknutí pojivových můstků držících brusná zrna. Takto vzniklá čerstvá brusná zrna řežou materiál obrobku.
Obyčejné keramicky pojené kotouče musí být orovnávány.
Vlivem měnících se vlastností brusiv, typu použitého pojiva, typu výroby, je možné vyrobit brousicí kotouče s nesmírnou škálou různých brousicích charakteristik.

BROUSICÍ MATERIÁLY

Moderní umělé brousicí materiály umožňují díky svým vlastnostem přesně utvářet brusná zrna. Toto pomáhá zajistit výrobu brousicích kotoučů s shodnými brousicími vlastnostmi.

NORTON nabízí obsáhlý výběr brousicích typů k zajištění široké škály specifických brousicích charakteristik. To je nezbytné pro maximální uspokojení široké řady operací, jež jsou vyžadovány dnešním průmyslem.

ZRNITOST BRUSIVA

Zrnitost je nejdůležitější parametr při volbě kotouče z hlediska požadavku na drsnost a úběr materiálu. Zrnitost je označována číslem, které se zvyšuje se snižující se zrnitostí. Např. zrnitost 10 má průměrnou velikost zrn 2 mm a zrnitost 60 má průměrnou velikost zrn 0,25 mm.
Standardní zrnitost užívaná u všech kotoučů Norton je garantovaná Evropskými normami sdruženými organizací FEPA.
V ideálním případě je brusný materiál velice ostrý s velmi malým otupením, jakmile se zrno začne otupovat, praskne a vytvoří nové řezné hrany.