Značení pracovní rychlosti kotouče

Pracovní rychlost je uvedena na přiložených štítcích či přímo značena na kotoučích (otáčky).

Kotouč může být značen barevným pruhem:

Pracovní rychlost