Vztah mezi minimálním profilovým rádiusem a zrnitostí

Tabulka uvádí vztah mezi velikostí zrna a nejmenším možným profilovým radiusem na kotouči. Platí předpoklad, že pro získání a udržení minimálního poloměru jsou potřebná tři brusná zrna.
Např. pro vytvoření profilu o poloměru R = 0,3 mm jsou potřebné alespoň tři brusná zrna o průměru 0,1 mm.