Skladování

Kotouče se skladují v suché místnosti s pokud možno stejnoměrnou teplotou. Je nutno dbát, aby kotouče byly chráněny před nárazem, vlhkem a mrazem. Před nasazením na stroj je nutno postupovat podle příslušných ČSN.
Podrobné směrnice o skladování najdete v ČSN EN 12413 „Brousicí a řezací kotouče – Technické předpisy“.