Bezpečnost, zpracování a ochrana osobních údajů

BEZPEČNOST, ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je společnost OPTIMA Precise s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.brusivojimi.com se sídlem Hradecká 569, Pardubice a pobočkou se sídlem Ruská 2930/64, Ostrava, IČO: 45536503, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 1618

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen osobní údaje) pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům.

Zákonným důvodem zpracování osobních důvodů je:

- plnění smlouvy mezi správcem a kupujícím,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení),

- souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu v případě, že nedošlo k objednávce zboží.

Správce uchovává osobní údaje:

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány a jsou přístupné pouze správci. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy,

- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozování e-shopu.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující má právo:

- na přístup ke svým osobním údajům,

- na opravu osobních údajů,

- na výmaz osobních údajů,

- vznést námitku proti zpracování,

- na přenositelnost údajů,

- odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, stačí odeslat e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa: OPTIMA Precise s.r.o., se sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice

Adresa kamenné prodejny: OPTIMA Precise s.r.o., se sídlem Ruská 2930/64, 703 00 Ostrava

Adresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 555 112 402.

Provozní doba: Po-Pá 7:00-15:30 hod.

V Pardubicích dne 1. 7. 2021

Bezpečnost, zpracování a ochrana osobních údajů od 1. 7. 2021 v pdf